Casa Duran i Sanpere
19 h
12 de setembre
Entrada gratuïta
 
       
 


19 h / Recorregut per la Casa d’Hermínia Grau, a càrrec de Mònica Piera

La Casa Duran i Sanpere s’ha explicat, habitualment, a partir dels seus homes i, per contra, les dones han omplert silenciosament els seus espais i han estat invisibilitzades. Malgrat la seva potència intel·lectual, l’Hermínia Grau i Aymà i l’Eulàlia Duran i Grau, han quedat a l’ombra d’Agustí Duran i Sanpere, el seu home i pare respectivament.

Tot i que la casa (ara casa Museu) és un dels espai més rellevants per poder construir una història de les dones, ens adonem que existeixen certes desviacions en els projectes d’investigació que beneficien les identitats de gènere hegemòniques en detriment de les minoritàries. És per això que proposem la revisió de l’inventari dels objectes de la casa per integrar la perspectiva de gènere en les eines de descripció de l’objecte, així com en el camp de descripció, per no ometre referències  al gènere.

Així doncs, proposem  una revisió dels inventaris de la Casa Museu que permeti la seva actualització i, al mateix temps, que ens faciliti desenvolupar nous relats.

e.