Safareig de Sant Francesc
22 h
12 de setembre
Entrada gratuïta
 
       
 


22 H / Les obres de recuperació i restauració en imatges / Sessió de contes “Fem safareig” a càrrec de Patrícia Mcgill

Aquests rentadors públics van estar en ús fins no fa gaire anys. Es trobaven molt propers al convent homònim del segle XIII, en els barris baixos de Cervera i eren un dels dos únics safareigs públics que hi havia a la ciutat. A partir de fotografies antigues podem observar que eren formats per una sola bassa rectangular de pedra picada amb rentadors de lloses de pedra. Entre els anys setanta i vuitanta del passat segle XX,  una pala mecànica els va destruir parcialment i els va cobrir de terra i runes. Algunes de les lloses van ser trencades i altres espoliades. Ara, després d’un projecte d’excavació i recuperació d’aquest element, el safareig s’ha pogut restaurar i retornar al seu aspecte original.